Cégadatok

Cégjegyzékszám: 01 10 141606
Cégforma: Részvénytársaság
Bejegyezve:  2011. 05. 31.
A cég elnevezése: Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A cég székhelye:1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 1. emelet 6.
Főtevékenység: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése


A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
Név: dr. Kővári Dénes vezérigazgató
A képviselet módja: önálló
A cég adószáma: 23389364-2-41
A cég elektronikus kézbesítési címe: info@comitatus-energia.hu