Közérdekű adatok

Társaságunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján nem lát el közfeladatot.

Mindezekre tekintettel a Comitatus-Energia Zrt.-t nem terheli az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerinti közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettség.